Información Legal
Responsable del sitio:
NENOS DE UCRAINA E GALICIA


Nome da Asociación:ONG IN ITINERE – Nenos de Ucraina e Galicia
Dirección:Rúa Anne Frank 38, 15702, Santiago de Compostela, A Coruñe
Tel Fijo: 981.801.308
Tel Móvil: 639.884.746


Correo Electrónico:nenosucrainagalicia.gmail.com

CIF G70582507
Presidente: Enrique J. Iglesias Santomé