booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net
booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net

APRENDENDO A VOAR.

Acoller aos nenos ucraínos nos nosos fogares é unha oportunidade extraordinaria para facer un xesto de enriquecemento e apoio que deixe marcas indelebles en nenos e pais de acollida. Nenos que temen a realidade porque non os favoreceu, porque naceron nun ambiente hostil para o seu desenvolvemento como adultos e porque apenas coñeceron ás persoas que lles amen como fillos e os guiaran nos seus primeiros pasos cara a unha idade adulta equilibrada e responsable.

Nenos de Ucraina, trata de atopar novas familias acolledoras para estes nenos, tendo tamén como obxectivo completar a educación destes nenos , que medran no medio das poboacións contaminadas polo desastre de Chernobyl, e cuxos familiares vense obrigados a vivir nunha enorme pobreza tendo en conta a situación de inestabilidade en Ucraína.

Ademais, as familias anfitrionas se ocupan durante os períodos en que os nenos quedan na casa, atenden ás súas necesidades de afecto, alimentación saudable e outras escasezas que presentan estes nenos, típicos de estar en toda a etapa infantil nos internados e orfanatos.

Estes nenos de Ucraína proceden de familias pobres e desestructuradas que non os poden asistir, polo que se lles dá a garda ao estado que os leva a internados e orfanatos, segundo o caso. Polo tanto, os nenos crecen sen atención individual, con longos e conxelados invernos faltos de luz solar e unha dieta libre dos efectos da contaminación. Que demora o seu crecemento normal, moitos deles pesan menos do que lles correspondería segundo a súa idade.

Nos fogares destes menores non hai condicións dignas para unha boa hixiene persoal, non hai coñecemento que o consumo de froitos é necesarios para o seu desenvolvemento e moitos dos seus familiares son vítimas do alcoholismo. O que tamén expón aos nenos a prácticas impropias.

Coa acollida destes nenos en Galicia nos seus períodos de vacacións nos fogares de persoas responsables, estes pequenos teñen unha experiencia inesquecible. Os nenos se achegan a unha natureza prodixiosa como a galega, ven outras formas de cultura, buscan o afecto e a atención desexadas, aprenden novos xogos, o que lles dá confianza, autoestima e mellora do seu crecemento e saúde.

Os nenos coñecen persoas capaces de establecer lazos emocionais, persoas que lles ensinan lugares de riqueza extraordinaria, praias, cidades, ambientes rurales, que completa a aprendizaxe e aprenden unha nova lingua. Pero sobre todo son importantes, e que estes lazos establecidos permanecerán no tempo.

Os pais de acollida exercen unha enorme influencia sobre eles porque sobre todo, sobre todo, lles dan o amor incondicional que lles vai axudar a tomar o voo e madurar na medida correcta.

OBXECTO DA ASOCIACIÓN

OS FINS DA ASOCIACIÓN SERÁN OS SEGUINTES:a) Servir de punto de encontro entre os novos de Ucraína, novos procedentes de Ucraina e novos de Galicia.

b) Difusión e promoción de actividades culturais ucraínas que podan ter lugar no territorio galego.

c) Intercambio de novos de Ucraína e Galicia.

d) Axuda a mellora das condición de vida dos novos menos favorecidos de Ucraína, fomentando a interrelación cos novos de Galicia.

E para súa consecución desenvolveranse as seguintes actividades:

1) Publicacións de boletíns informativos en todos os medios de difusión que estén ó alcance da asociación (correo, prensa, Internet….)

2) Organizar reunións e eventos culturais.

3) Contactar con cuantos organismos sexa posible co gallo de recabar información que poida ser de interese para a asociación.

4) Organizar encuentros entre asociados e no asociados co fin de recaudar fondos para el deesnvolvemento dos fins da asociación.

5) Cooperación Internacional ó Desenvolvemento

6) Esta Asociación participará na cooperación con paises en vía de desenvolvemento e do terceiro mundo.  • service1
  • service2
  • service3

........

..........

SUBIR